Hue College of Arts
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2015 - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY PDF In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 12 Tháng 5 2015 10:16

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU NĂM 2015 - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

I. THÔNG TIN CỦA NHÀ TRƯỜNG

- Tên trường: Trường Đại học Nghệ thuật

- Ký hiệu trường: DHN

- Địa chỉ: Số 10 Tô Ngọc Vân, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

- Điện thoại: 0543 527 746

- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Fax: 84.54.3527405

- Website: http://hufa.edu.vn

 
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Đại học Huế PDF In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 24 Tháng 8 2015 22:05

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Đại học Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 955/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của giám đốc Đại học Huế)

download toàn văn tại đây

 
Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2014- 2015 PDF In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 17 Tháng 6 2015 15:32

Thực hiên công văn số 516/ĐHH-PCTĐ hướng dẫn đánh giá và xét thi đua, khen thưởng năm học 2014- 2015; Điều 2 Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT- ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục. Nhà trường gửi nội dung của công văn qua địa chỉ: www.hufa.edu.vn. Đề nghị trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai bình xét thi đua, khen thưởng cho cá nhân và tập thể đã đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm học theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và tỉ lệ quy định. Riêng tiêu chuẩn của danh hiệu: lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cơ sở áp dụng theo biểu mẫu đánh giá viên chức và phiếu đánh giá thi đua theo tiêu chí cụ thể của trường Đại học Nghệ thuật (mẫu đính kèm).

Cập nhật ngày Thứ tư, 17 Tháng 6 2015 15:46
 
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2014-2015 PDF In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 17 Tháng 6 2015 15:42

Thực hiện Công văn số 516/ĐHH-PCTĐ ngày 08 tháng 06 năm 2016 về việc hướng dẫn đánh giá và xét thi đua, khen thưởng năm học 2014-2015; Theo tinh thần công văn số 1061/BGDĐT-TĐKT ngày 09 tháng 03 năm 2015 về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học của các cơ sở giáo dục đại học. Nhà trường chỉ đạo các đơn vị làm Báo cáo đánh giá theo từng lĩnh vực công tác được phân công theo bảng dưới đây và chuyển về phòng TCHC (qua Tổ TTPC-TĐKT) bản in và bản mềm theo hộp thư Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (Lưu ý: Nội dung chi tiết của 14 lĩnh vực công tác download tại đây)

Cập nhật ngày Thứ tư, 17 Tháng 6 2015 15:47
 
Thông báo về việc đăng ký học hè năm học 2014 - 2015 PDF In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 17 Tháng 6 2015 00:20

Thông báo về việc đăng ký học hè năm học 2014 - 2015 đối với các học phần Giáo dục Thể chất.

Cập nhật ngày Thứ tư, 17 Tháng 6 2015 00:33
 
« Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối »

Trang 1 / 11


Truong Dai hoc Nghe thuat - Add: 10 To Ngoc Van, Tp.Hue - Tel: (84.54.3522315) - Fax: (84.54.3527405)(© 2010)